Wysokość opłaty miesięcznej za świadczone usługi ustalana jest w trakcie indywidualnych negocjacji z Klientem. Jej wymiar uzależniony jest od zakresu wykonywanych czynności, formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, liczby zatrudnionych pracowników, ilości opracowanych dowodów księgowych oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Chcemy zrozumieć jakie masz potrzeby biznesowe aby ukształtować współpracę z nami w sposób pozwalający osiągnąć cele, które sobie wyznaczasz.

 

Plewiska, Komorniki, Poznań, Dopiewo, Tarnowo Podgórne

VAT, PIT, CIT, JPK

- - - - -