Księgowość dla firm

•    Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•    Prowadzenie podatkowej ewidencji przychodów, ryczałt ewidencjonowany
•    Karta podatkowa   
•    Rozliczanie PIT, VAT
•    Sporządzanie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
•    Sporządzanie i wysyłanie plików JPK (jednolity plik kontrolny) do Urzędów Skarbowych


Kadry, płace, rozliczenia z ZUS
•    Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS, rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
•    Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS
•    Sporządzanie list płac
•    Prowadzenie akt osobowych
•    Pomoc w przygotowywaniu umów: o prace, zlecenia, o dzieło
•    Sporządzanie raportów dla pracowników, RMUA
•    Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, deklaracja PIT-4R
•    Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych pracowników PIT-11


Pozostałe usługi księgowe
•    Pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej, wypełnienie druków zgłoszeniowych (Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS)
•    Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
•    Sporządzanie zeznań rocznych, PIT-36, PIT-37, PIT-28 itd.

 

Plewiska, Komorniki, Poznań, Dopiewo, Tarnowo Podgórne

VAT, PIT, CIT, JPK

- - - - -